HotWinNTSetup一个强大、纯净、轻巧的系统安装、下载工具写在前面

 

Hot WindowsNT Setup是由VirtualHotBar打造的Win7/8/10/11安装工具,追求强大、纯净、轻巧。
可以在PE系统中下载镜像,无人值守安装使安装系统变得更方便。支持离线注入驱动, HotPE和Hot WindowsNT Setup保证绝对不会做出流氓行为!
为了保证安装系统的纯净,请到MSDN或微软官方下载原汁原味的系统镜像进行安装!
从Hot WindowsNT Setup下载的系统镜像也是MSDN的原版镜像!

                                                                     截       图

 

                                                                                                                                     系统安装

下载镜像
下载时可能开始会卡一下,这是在申请磁盘空间(创建文件),等一会就好了,速度跟你的磁盘速度有关

 

                                                                                                                                          实用工具

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                关于


下载地址:

本内容需要 登录 后才能查看
THE END
分享
二维码
打赏
海报
HotWinNTSetup一个强大、纯净、轻巧的系统安装、下载工具
写在前面   Hot WindowsNT Setup是由VirtualHotBar打造的Win7/8/10/11安装工具,追求强大、纯净、轻巧。 可以在PE系统中下载镜像,无人值守安装使安装系统变得更方便。支持离线注入驱动, HotPE和Hot WindowsNT Setup保证绝对不会做出流氓行为! 为了保证安装系统的纯净,请到MSDN或微软官方下载原汁原味的系统镜……
<<上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录